Mafos AS blir Foss Grafiske

Mafos AS har nå blitt integrert inn i Foss Hagesenters grafiske avdeling Foss Grafiske. Fra 1.1.2015 vil Mafos AS bli lagt ned. Foss Grafiske vil tilby de samme tjenestene som dere er kjent fra Mafos AS, men kun i et nytt navn «Foss Grafiske». Vi ønsker alle våre eksiterende kunder fra Mafos og våre nye kunder hjertlig velkommen til et nytt og spennende år.

nyprofil