Mafos AS blir Foss Grafiske

Mafos AS har nå blitt integrert inn i Foss Hagesenters grafiske avdeling Foss Grafiske. Fra 1.1.2015 vil Mafos AS bli lagt ned. Foss Grafiske vil tilby de samme tjenestene som dere er kjent fra Mafos AS, men kun i et nytt navn «Foss Grafiske». Vi ønsker...